Polityka prywatno艣ci sklepu internetowego:
www.alltech24.pl


1. Postanowienia og贸lne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest Mariusz Misio艂ek prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 P.H.P.U. ALLTECH Mariusz Misio艂ek (adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci: 38-450 Dukla, ul. Mickiewicza 6 ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki,聽NIP 6842325757, REGON 180232311,聽adres poczty elektronicznej: sklep@alltech24.pl - zwany dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Sklepu Internetowego i Sprzedawc膮.
1.2. Dane osobowe Us艂ugobiorcy (Klienta) s膮 przetwarzane zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce na niniejszej stronie i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Sklepu Internetowego dost臋pnego pod adresem: http://alltech24.pl/pl/i/Regulamin/22. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawi膮zanie, ukszta艂towanie tre艣ci, zmiana, wykonanie lub rozwi膮zanie stosunku umownego mi臋dzy Us艂ugodawc膮 (Sprzedawc膮) i Us艂ugobiorc膮 (Klientem) polegaj膮cego na 艣wiadczeniu Us艂ug Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora.

2.2. Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂ka kuriersk膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne dla dokonania dostawy, wybranemu przewo藕nikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.

2.3. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w): imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj). W wypadku Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w) nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazw臋 firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.4. Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w pkt. 2.3. jest niezb臋dne do 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 Us艂ug Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w. Ka偶dorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest tak偶e w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia okre艣lonej Us艂ugi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzeda偶y na stronie Sklepu Internetowego.


3. Cookies i dane eksploatacyjne

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie u偶ytkownika odwiedzaj膮cego stron臋 Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfona 鈥 w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzystasz odwiedzaj膮c nasz Sklep Internetowy). Szczeg贸艂owe informacje dot. Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m.in. tutaj:聽http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Us艂ugodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony internetowej Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach:

3.2.1. identyfikacji Us艂ugobiorc贸w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani;
3.2.2. zapami臋tywania Produkt贸w dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;
3.2.3. zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
3.2.4. dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Us艂ugobiorc贸w, z wy艂膮czeniem personalnej identyfikacji Us艂ugobiorcy.

3.3. Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies na Twoim komputerze 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia).
3.4. Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez nasz Sklep Internetowy 鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej.
3.5. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach (wystarczy klikn膮膰 w dany link):
鈥 w przegl膮darce Chrome
鈥 w przegl膮darce Firefox聽
鈥 w przegl膮darce Internet Explorer聽
鈥 w przegl膮darce Opera聽
鈥 w przegl膮darce Safari
3.6. Us艂ugodawca przetwarza r贸wnie偶 zaanomizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi 鈥 adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu Internetowego. Logi nie s膮 ujawniane osobom trzecim.


4. Podstawa przetwarzania danych

4.1. Podanie danych osobowych przez Us艂ugobiorc臋/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej skutkuje odmow膮 zawarcia tej偶e umowy. Dane niezb臋dne do zawarcia Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej wskazane s膮 tak偶e ka偶dorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.2. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorcy/Klienta jest konieczno艣膰 realizacji umowy, kt贸rej Us艂ugobiorca/Klient jest stron膮 lub podj臋cia na jego 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora podstaw膮 takiego przetwarzania jest zgoda Us艂ugobiorcy/Klienta.


5. Prawo kontroli, dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania

5.1. Us艂ugobiorca ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw艂aszcza prawo do: 偶膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.
5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w lub us艂ug Administratora osoba, kt贸rej dane dotycz膮 uprawniona jest tak偶e do wniesienia pisemnego, umotywowanego 偶膮dania zaprzestania przetwarzania jej danych ze wzgl臋du na jej szczeg贸ln膮 sytuacj臋 oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.4. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶na korzysta膰 z opcji w ramach Konta lub poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci poczt膮 elektroniczn膮 na adres: sklep@alltech24.pl albo pisemnie na adres Administratora.
5.5. Administrator zapewnia bezpiecze艅stwo przekazanych danych oraz realizacj臋 uprawnie艅 KLIENT脫W, wynikaj膮cych z rozporz膮dzenia RODO. KLIENT ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub 偶膮dania ich ca艂kowitego usuni臋cia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w ka偶dym czasie - w tym celu mo偶na skorzysta膰 z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta u偶ytkownika lub prosz臋 wys艂a膰 zg艂oszenie (np. na podany adres e-mail) z okre艣leniem 偶膮dania wprowadzenia zmian lub usuni臋cia danych z ewidencji.
5.6.
KLIENT ma prawo otrzyma膰 dane go dotycz膮ce w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Ma r贸wnie偶 prawo przes艂a膰 te dane innemu administratorowi, bez przeszk贸d ze strony ADMINISTRATORA, od kt贸rego dane b臋d膮 wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie mo偶liwe KLIENT mo偶e 偶膮da膰 od ADMINISTRATORA przes艂ania jego danych bezpo艣rednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
6. Postanowienia ko艅cowe

6.1. Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Us艂ugodawca udost臋pnia nast臋puj膮ce 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost臋pem.
6.3.2. Dost臋p do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has艂a.